Корично изображение Книга

Henri Rousseau (1844-1910).

Основен автор: Rousseau, Henri, 1844-1910.
Други автори: Werner, Alfred, 1911-1979.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, : H. N. Abrams, [1961].
Физически характеристики: unpaged. illus. 17 cm.