Корично изображение Книга

The Encyclopaedia of Islam.

Други автори: Gibb, H. A. R. 1895-1971.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Leiden : E.J. Brill, 1960- [i.e. 1954]-.
Издание: New ed.,
Предмети: