Корично изображение Книга

War and imperialism in Republican Rome, 327-70 B.C. /

Основен автор: Harris, William V.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1979.
Предмети: