Корично изображение Книга

The Venetian gold ducat and its imitations. /

Основен автор: Ives, Herbert Eugene, 1882-1953.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, : American Numismatic Society, 1954.
Серия: Numismatic notes and monographs, no. 128
Предмети: