APA цитиране

Dudley, D. R. (1962). The civilization of Rome. New York]: New American Library.

Чикагска система за цитиране

Dudley, Donald Reynolds. The Civilization of Rome. New York]: New American Library, 1962.

MLA формат за цитиране

Dudley, Donald Reynolds. The Civilization of Rome. New York]: New American Library, 1962.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.