Корично изображение Книга

The open society and its enemies : v. 1-2 /

Основен автор: Popper, Karl R. 1902-1994.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : G. Routledge & Sons, Ltd., 1977.
Предмети: