Корично изображение Книга

The people of Aristophanes, : a sociology of old Attic comedy /

Основен автор: Ehrenberg, Victor, 1891-1976.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford, : B. Blackwell, 1943.
Предмети: