Корично изображение Книга

Roman art and architecture /

Основен автор: Wheeler, Mortimer, 1890-1976.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Thames and Hudson, 1971.
Серия: World of art
Предмети: