Корично изображение Книга

Scribes and scholars : a guide to the transmission of Greek and Latin literature /

Основен автор: Reynolds, L. D.
Други автори: Wilson, Nigel Guy.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : Clarendon Press, 1974.
Издание: 2nd ed.
Предмети: