Корично изображение Книга

Indian art in the Ashmolean Museum /

Автор-организации: Ashmolean Museum.
Други автори: Harle, J. C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Oxford : The Museum, 1987.
Предмети: