Корично изображение Книга

Science in archaeology; : a survey of progress and research. /

Основен автор: Brothwell, Don R., (ed.)
Други автори: Higgs, E. S. 1908-1976, (ed.), Clark, Grahame.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, : Thames and Hudson, 1963.
Предмети: