Корично изображение Книга

Economy and society in ancient Greece /

Основен автор: Finley, M. I. 1912-1986.
Други автори: Shaw, Brent D. , (ed.), Saller, Richard P. , (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, NY : Penguin Books, 1983.
Предмети: