Корично изображение Книга

Corinth XVIII 5 : The Sanctuary of Demeter and Kore. The terracotta sculpture /

Основен автор: Bookidis, Nancy, 1938-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 2010.
Серия: Corinth ; v. 18, pt. 5
Предмети: