Корично изображение Книга

Функционално и типологическо съдържание на късноантичната фортификационна терминология /

Основен автор: Торбатов, Сергей.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Alea,.
Серия: Археологически вести ; Прил. 3
Предмети: