Корично изображение Книга

Историческа география на тракийските племена до III в. пр. н. е. : Т.1.1.-1.2. /

Основен автор: Фол, Александър.
Автор-организации: Българска академия на науките. Институт по тракология
Други автори: Спиридонов, Тошо., Spiridonov, Tošo., Spiridonov, Toso., Fol, Aleksander.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: София : БАН, 1983-1983.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Историческа география на тракийските племена до III в. пр. н. е. : Т. 1.1.
Съставна част: Историческа география на тракийските племена до III в. пр. н. е. : Т. 1.2. : Атлас