Корично изображение Книга

Heroides, XVI-XXI /

Основен автор: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Други автори: Kenney, E. J.
Формат: Книга
Език: Latin
Публикувано: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996.
Серия: Cambridge Greek and Latin classics
Предмети: