Корично изображение Книга

Aspects of death in early Greek art and poetry /

Основен автор: Vermeule, Emily.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Berkeley : University of California Press, 1979.
Серия: Sather classical lectures ; v. 46
Предмети: