Корично изображение Книга

Излъскана керамика от I - началото на VII век южно от Долен Дунав (България) yuzhno ot Dolen Dunav (Balgaria) = Burnished pottery from the first century to the beginning of the seventh century AD from the region south of the lower Danube (Bulgaria) /

Основен автор: Вагалински, Людмил Фердинандов.
Други автори: Vagalinski, Lyudmil Ferdinandov.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : NOUS, 2002.
Предмети: