Корично изображение Книга

Amphitrvo /

Основен автор: Plautus
Други автори: Christenson, David, (ed. and transl.)
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
Серия: Cambridge Greek and Latin classics.
Предмети: