Корично изображение Книга

Военно-административни сгради от двореца във Велики Преслав IX-X век /

Summary in German.

Основен автор: Витлянов, Стоян
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. Марин Дринов, 2004.
Предмети: