Корично изображение Книга

Улпия Ескус : Римски и ранновизантийски град = Ulpia Oescus Т.1. /

Основен автор: Иванов, Теофил.
Други автори: Иванов, Румен.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Агато, 1998.
Предмети: