Корично изображение Книга

Later travels /

Основен автор: Ciriaco, d'Ancona, 1391-1452.
Други автори: Bodnar, Edward W., Foss, Clive.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2003.
Серия: The I Tatti Renaissance library ; 10
Предмети: