Корично изображение Книга

The Balkan Prospect : Identity, Culture, and Politics in Greece after 1989 /

Основен автор: Calotychos, Vangelis
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, N.Y. : Palgrave Macmillan, 2013.
Серия: Studies in European culture and history.
Предмети:
Онлайн достъп: Table of contents only