Корично изображение Книга

Gateway to heaven : Marian doctrine and devotion, image and typology in the patristic and medieval periods : v.1- /

Основен автор: Reynolds, Brian.
Формат: Книга
Език: English
Italian
Публикувано: Hyde Park, NY : New City Press, 2012-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Gateway to heaven : Marian doctrine and devotion, image and typology in the patristic and medieval periods : v.1. : Doctrine and devotion