Корично изображение Книга

The new Cambridge history of Islam : v.2. : The western Islamic world, eleventh to eighteenth centuries /

Други автори: Ferro, Maribel, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
Подобни документи: Съдържа се в: The new Cambridge history of Islam