Корично изображение Книга

The new Cambridge history of Islam : v.5. : The Islamic world in the age of Western dominance /

Други автори: Robinson, Francis, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
Подобни документи: Съдържа се в: The new Cambridge history of Islam