Корично изображение Книга

The new Cambridge history of Islam : v.6. : Muslims and modernity : culture and society since 1800 /

Други автори: Hefner, Robert W., (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010.
Подобни документи: Съдържа се в: The new Cambridge history of Islam