Корично изображение Книга

Калиакра /

Основен автор: Джингов, Георги.
Автор-организации: Българска академия на науките Археологически институт с музей
Други автори: Балканска, Ана, Йосифова, Мария
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Изд. на БАН, 1998-.
Издание: фототипно изд.
Предмети: