Корично изображение Книга

Българско национално движение в Тракия, 1800-1878 /

Summary in English.

Основен автор: Тодев, Илия.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. Марин Дринов, 1994.
Предмети: