Корично изображение Книга

Български възрожденски книжовници от Македония : избрани страници /

Автор-организации: Българска академия на науките. Институт за български език.
Други автори: Босилков, Константин. (съст.), Дуриданов, Иван. (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : БАН, 1983.
Предмети: