Корично изображение Книга

Енциклопедия правителствата на България : Хронология на политическия живот, 1879-2005 /

Основен автор: Цураков, Ангел.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : ИК Петър Берон, 2005.
Предмети: