Корично изображение Книга

National standards & best practices for U.S. museums /

Автор-организации: American Association of Museums.
Други автори: Merritt, Elizabeth E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington, DC : American Association of Museums, 2008.
Предмети:
Онлайн достъп: Table of contents only