Корично изображение Книга

Между селото и вселената : старата фолклорна музика от България в новите времена /

Основен автор: Пейчева, Лозанка
Други автори: Peycheva, Lozanka
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Акад. изд. Марин Дринов., [2008].