Корично изображение Книга

Сивата монохромна керамика от Аполония = Grey Monochrome Pottery from Apollonia Pontica /

Основен автор: Ников, Красимир
Други автори: Nikov, Krassimir
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: Велико Търново : Faber, 2012.
Предмети: