Корично изображение Книга

Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г. : документи от българските архиви : Т.1. : Том 1. /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: [София] : Обединени издатели, 2013.
Подобни документи: Съдържа се в: Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г. : документи от българските архиви