Корично изображение Книга

Факти и мистификации в старите текстове /

Автор-организация: Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"., Софийски университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет.
Други автори: Узунова, Елена, (ред.), Христова, Боряна, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Гутенберг , 2011.
Предмети: