Корично изображение Книга

История на българския светогорски манастир Зограф от 980 до 1804 г. : свидетелства на двадесет и седем неизвестни документа /

Основен автор: Павликянов, Кирил
Други автори: Pavlikianov, Cyril
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Church Slavic
Ancient Greek
Публикувано: София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005.
Предмети: