Корично изображение Книга

Старобългарски музикални паметници = Old Bulgarian musical documents /

Основен автор: Петров, Стоян
Други автори: Абанозова, Красимира, (прев.), Kodov, Hristo Nikolov., Pterov, Stoyan, Кодов, Христо
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1973.
Предмети: