Корично изображение Книга

Старобългарският превод на Стария завет : T.1. : Книга на дванадесетте пророци с тълкования /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Кирило-методиевиски научен център, 1998.
Подобни документи: Съдържа се в: Старобългарският превод на Стария завет