Корично изображение Книга

Хайдутството в българските земи през 15-18 век : Т.1- /

Основен автор: Цветкова, Бистра А.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1971-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Хайдутството в българските земи през 15-18 век : Т.1. : Том 1