Корично изображение Книга

Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи : Т.1-2 /

Автор-организации: Българска академия на науките. Институт за българска история
Други автори: Хананел, Ашер, (съст. и прев.), Ешкенази, Ели, (съст. и прев.), Ангелов, Димитър, (ред.), Томов, Тома Ст., (ред.), Тодоров, Николай, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
French
Russian
Публикувано: София : БАН, 1958-1960.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи : Т.1. : През XVI век
Съставна част: Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи : Т.2 : През XVII век