Корично изображение Книга

Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи : Т.1. : През XVI век /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
French
Russian
Публикувано: София : БАН, 1958.
Подобни документи: Съдържа се в: Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи