Корично изображение Книга

Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи : Т.2 : През XVII век /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
French
Russian
Публикувано: София : БАН, 1960.
Подобни документи: Съдържа се в: Еврейски извори за обществено-икономическото развитие на балканските земи