Корично изображение Книга

Извори за историята на рударството и металургията по българските земи Т.1- /

Основен автор: Марков, Николай А.
Други автори: Markov, Nikolai A.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Italian
French
German
Публикувано: София : ИК Alea, 2003-.
Предмети:
Подобни документи: Съставна част: Извори за историята на рударството и металургията по българските земи : Т.1. : XVII-XIX век