Корично изображение Книга

Democracy in America : and Two essays on America /

Основен автор: Tocqueville, Alexis de, 1805-1859.
Други автори: Bevan, Gerald E., (transl.), Kramnick, Isaac.
Формат: Книга
Език: English
French
Публикувано: London : Penguin, 2003.
Серия: Penguin classics
Предмети:
Онлайн достъп: Table of contents only