Cover Image Book

Извори за историята на рударството и металургията по българските земи : Т.1. : XVII-XIX век /

Format: Book
Language: Bulgarian
Published: София : ИК Alea, 2003.
Related Items: Contained in: Извори за историята на рударството и металургията по българските земи
Available at American Research Center in Sofia Call Number: TN95 .B8 M37 2003