Корично изображение Книга

Извори за историята на рударството и металургията по българските земи : Т.1. : XVII-XIX век /

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : ИК Alea, 2003.
Подобни документи: Съдържа се в: Извори за историята на рударството и металургията по българските земи