Корично изображение Книга

Къснопраисторическа експлоатация на кремъчни находища : по долините на реките Осъм и Вит, Северна България /

Includes a summary in English.

Основен автор: Сиракова, Свобода
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Светлина и цвят, 2006.
Предмети: