Корично изображение Книга

Монетната циркулация в градището край Одърци : (310 г. пр. Хр. - 610 г. сл. Хр.) /

Includes a summary in English.

Основен автор: Торбатов, Сергей
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: [Велико Търново] : Фабер, 2002.
Предмети: