Корично изображение Книга

История на Силистра : Античният Дуросторум / 1. tom

Includes summaries in English.

Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Силистра : София : Община Силистра, Ковачев , 2006.
Предмети: