Корично изображение Книга

Немски и австрийски пътеписи из Балканите : XVII - средата на XVIII в. /

Други автори: Йонов, Михаил, (съст.), Jonov, Michail, (ed.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
German
Публикувано: София : Наука и изкуство, 1986.
Серия: Peregrinatores de terris haemo adiacentinus narrantes ; 6
Предмети: